İpek Berber

Güncel Tıp Oturumu
Nanosempozyum / Multiple Sklerozda Yorgunluğun Yaşam Kalitesin Üzerine Etkileri

İstanbul Medipol Üniversitesi
Multiple Skleroz, Yorgunluk, Sanal Egzersiz Sistemi